top of page
fogmentés fájdalommentes gyökérkezelés

GYÖKÉRKEZELÉS

MIÉRT KELL GYÖKÉRKEZELNI A FOGAT?

A fogak koronai részében található a pulpakamra, a foggyökerekben pedig a kamrával kommunikáló gyökércsatorna rendszer. Ezen területeken található a fogakban lévő erek és idegek hálózata. Ha a szájüregi baktériumok elérik ezt a területet, akár egy szuvasodási folyamattal, akár a fog traumás törésével, akkor a baktériumok miatt begyullad a fogbél, amit fogbélgyulladásnak nevezünk. Tünete a hirtelen kezdődő, rendekívűl fájdalmas és kisugárzó fájdalom, amely főleg fekvő helyzetben éjszakánként jelentkezik és előbb utóbb fájdalomcsillapító hatására sem múlik el.

Kérem Önöket, hogy amennyiben észlelik a fogbélgyulladás bármely tünetét, akkor keressék fel fogorvosukat, hogy még időben elkezdődhessen a fogorvosi beavatkozás, hogy a bekteriális gyulladás ne tudjun a fog gyökércsúcsán tovább jutni az állcsontba!

MI A GYÖKÉRKEZELÉS?

A fogbélgyulladást baktériumok okozzák a gyökércsatorna rendszerben. Mivel a gyökércsatornában az erek sérültek, az immunrendszer sejtjei már nem tudnak eljutni a gyulladás helyszínére. Ilyenkor szükséges a fog gyökérkezelése, amikor a gyökérkezelő eszközökkel átreszeljük a csatornákat és egy speciális fertőtlenítő oldattal kiöblítjük a baktériumokat és a csatornatörmeléket.

A gyökérkezeléseket általában egy ülésben végezzük el hibrid kézi és gépi technikával nikkel-titánium eszközrendszerrel. A gépi gyökérkezelő eszköz a Reciproc Blue rendszer, amely az egyik legmodernebb, leghajlékonyabb nikkel-titánium gyökércsatorna tűket biztosítja, hogy a legkomplexebb gyökéranatómiai szituációkban is megszüntessük a gyulladásos folyamatokat.

A gyökérkezelést bonyolultabbá teszi, ha a gyulladásos folyamat már a gyükércsúcson túlra terjed.

MIÉRT KELL ÚJRA GYÖKÉRKEZELNI A GYÖKÉRKEZELT FOGAT?
MIT JELENT A GYÖKÉRTÖMÉS REVÍZIÓ?

Ha egy gyökértömött fog ismét panaszossá válik, akkor az alábbi tüneteket lehet észlelni:

- ráharapási érzékenység, időszakos tompa sajgó fájdalom, súlyosabb esetben a fog körüli fájdalmas lágyszövet duzzanat keletkezhet, mely fistula nyíláson keresztül ürülhet

Miért alakul ez ki? A gyökércsatorna ismét felülfertőződött a szájüregi baktériumokon keresztül, melynek oka lehet egy rosszul záró régi tömés vagy korona melleti másodlagos szuvasodás, trauma utáni fogrepedés vagy rendkívül súlyos fogágybetegség, amely utat nyitott a szájüreg és a gyökércsatorna rendszere között.

Ilyen esetben újra kell kezelni a már gyökérkezelt fogat, hogy a fog megőrzésre kerüljön és a páciens elkerülje a foghiányt orvosoló hídkészítést vagy implantációs eljárást.

A gyökérkezelést speciális eszközökkel végezzük mikroszkópos nagyítás alatt.

A GYÖKÉRKEZELÉS ELŐNYEI

  • a fogat meg lehet menteni

  • implantációt el lehet kerülni, a legjobb implantátum a saját fog

  • egy ülésben vagy 2 ülésben elkészül

  • a fog megmentésével a fog körüli állcsont dimenzóit is meg lehet őrizni

A GYÖKÉRKEZELÉS HÁTRÁNYAI

  • korrekt, időtálló gyökértömés elkészülése hosszab időt vesz  igénybe görbült gyökerek, korábban a csatornába törött eszközök, álutak, perforációk esetében

  • ha a gyulladás a gyökércsúcson túlra terjed és megdagad a páciens arca, akkor növekedhet a kezelés időtartama

A GYÖKÉRKEZELÉS KONTRAINDIKÁCIÓJA

  • az utolsó percekig küzdünk a fogak megtartásáért, de sajnos vannak esetek, amikor a fog megtartása lehetetlenné válik vagy megtartása további gyulladásos helyzetet tart fent, amely veszélyes a páciens egészségügyi állapotára

  • a fog a csontszint alá szuvasodott/törött és koronahosszabító műtétekkel sem menthető a helyzet

  • a fogágy helyreállíthatatlan gyulladása, ami a fog horizontális és vertikális irányú mozgását okozza

  • a fog olyan gyulladást tart fent, amely veszélyzeteti az orbita, a latero/retropharyngeum térségeit (gyulladás tovább terjed a szemüreg vagy a nyaki térségek irányába)

fájdalommentes fogászat

A GYÖKÉRKEZELÉS LÉPÉSEI, PROTOKOLL

1. Találkozó

Vizsgálatok és tervezés, konzultáció, diagnózis felállítása. Speciális dupla érzéstelenítés alatt a szuvasságot eltávolítjuk nagyítás segítségével, ha szükséges felépítjük a fogat, majd egy pici lyukat fúrunk a fog tetején (trepanálás), hogy hozzáférjünk a gyökércsatorna rendszerhez. A csatornákat teljes hosszukban feltágítjuk kofferdam izolálásban és átöblítjük a módosított Schafer protokoll szerint.

Ha a fog állapota megfelelő akkor még abban az ülésben végleges gyökértömjük, ideiglenes tömést helyezünk a fogba és ellenőrző röntgenfelvételt készítünk a gyökértömésről.

Ha a fog állapota még nem megfelelő, akkor ideiglenes gyógyszer gyökértömést helyezünk a fogba.

2. Találkozó (ha szükséges)

Érzéstelenítés alatt eltávolítjuk az idegilenes tömést, ideiglenes gyökértömést, átöblítjük, átreszeljük a csatornákat és végleges gyökértömjük a fogat, ideiglenes töméssel látjuk el és ellenőrző röntgenfelvételt készítünk a gyökértömésről.

bottom of page